Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında kurulan 16 üniversite arasında herhangi bir üniversiteden bölünme olmaksızın kurulmuştur. İlgili Kanunla Üniversitemizde 3 fakülte, 1 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu ve 1 enstitü kurulmuş ve Üniversitemize 300’ü akademik olmak üzere toplam 651 personel kadrosu ihdas edilmiştir. Rektör ataması 27 Aralık 2018 tarihinde yapılmış ve kuruluş çalışmaları 2019 yılı ocak ayı itibarıyla başlamıştır.

 

Optik Alanda Uzmanlaşan Üniversite

Globalleşen dünyada bilginin gücü her geçen gün artmakta, bilimsel bilginin sınırları aşan yönü daha görünür hale gelmektedir. Üniversitelerin günümüzde üstlendikleri rol ve sorumluluklar ile yapılanma modelleri yaşanan değişim ve gelişime göre şekillenmektedir.

Ülkemizin ulusal kalkınma ve özellikle ulusal güvenliği ilgilendiren alanlarda dışa bağımlılığa son verip uluslararası rekabette hak ettiği yeri alması için gerçekleştirilen ulusal düzeydeki çalışmalar bağlamında Türk yükseköğretim alanı da son yıllarda bir dizi yeni gelişmelere sahne olmuştur. 2016 yılından itibaren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelerin değişik tematik alanlar ve değişik misyonlarla yapılanmaları gerektiği düşüncesinden hareketle araştırma üniversiteleri, bölgesel kalkınma misyon odaklı üniversiteler ve belli alanlarda uzmanlaşan üniversiteler her bir kategoride içerisindeki kriterler çerçevesinde belirlenmektedir. Bu kapsamda Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine 2 Mayıs 2023 tarihinde “Optik Alanda Uzmanlaşan Üniversite” ünvanı verilmiştir.

Üniversitemizin kendisine yürüyüş yolu olarak belirlediği “tarım ve savunma sanayi” kuruluş dönemine denk gelen 11. Kalkınma Planı’nda da (2019-2023) öncelikli alan olarak yer almış ve bu durum belirlenen hedefin ne kadar isabetli olduğunu göstermiştir. Kısa süre içerisinde faaliyet alanlarını netleştiren, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerindeki başarılarından dolayı adından söz ettiren bir üniversite olan SBTÜ’nün öne çıkmaya başladığı çalışma alanlarının 12. Kalkınma Planı’nda da (3.2. Yeşil Ve Dijital Dönüşümle Rekabetçi Üretim başlığı altındaki 3.2.1.1. Öncelikli Sektörler ile 3.2.2. Öncelikli Gelişme Alanları alt başlıklarında) yoğun olarak işlendiği görülmektedir.

 

Güçlü Üniversite-Sanayi İş Birliği

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bölüm ve ana bilim dallarının ders müfredatları tamamen savunma sanayi sektörüne Ar-Ge hizmeti verecek, nitelikli eleman ve araştırmacı yetiştirecek şekilde ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK UZAY, TÜBİTAK BİLGEM, TÜBİTAK MAM, HAVELSAN, TUSAŞ-TAİ ve TEİ gibi alanında lider savunma şirketleri ile bizzat istişare edilerek belirlenmiş, ders içerikleri sektörel paydaşlarımızla birlikte oluşturulmuş ve bu şekilde lisans ve lisansüstü program tasarımları gerçekleştirilerek uygulamaya konmuştur.

Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi ise, başta T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri olmak üzere kamu, özel gıda ve tarım alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla istişare ve iş birliği yapmak suretiyle bir tarım şehri olan Sivas’ta bölgenin ve ülkenin gıda ve tarımsal ürün anlamında kendine yeter ve dış piyasada rekabet edebilecek güce sahip olmak için çözümler üretecek bir Tarımsal Ar-Ge Merkezi olacak şekilde tasarlanmış, ilk günden itibaren nitelikli akademik kadrosuyla başarılı saha çalışmalarına imza atmaya devam etmektedir.

%100 İngilizce Lisansüstü Eğitim, Sanayi Danışmanlığı, Sektörel Tezler ve Projeler

2020 yılı bahar döneminde Üniversitemizde eğitim-öğretim lisansüstü düzeyde fiilen başlamıştır. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Savunma Teknolojileri, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) ve Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Ana Bilim Dalları bünyesinde Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları ile Tarım Bilimleri Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (disiplinlerarası) Programı ve Bitki Koruma Doktora Programında lisansüstü düzeyde eğitim devam etmektedir. 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz döneminden itibaren Uçak Mühendisliği (İngilizce) ve Bitki Koruma tezli yüksek lisans programlarına da öğrenci alınacaktır.

Lisansüstü tezlerde akademik tez danışmanlığının yanı sıra “sanayi danışmanlığı” uygulamasıyla öne çıkan Üniversitemiz, bu uygulama sayesinde lisansüstü tezlerin sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda, sektörden uzmanların yönlendirmesi ve katkılarıyla yazılması sağlanmaktadır. Lisansüstü tezler bu sayede hem sektördeki bir sorunu çözmeye odaklanırken hem de öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi sektörle irtibat kurup alandaki tecrübeyi akademiye aktarmaya katkı sağlamaktadır. Lisansüstü tezlerin çoğu sanayi tez danışmanının bulunduğu sanayi kuruluşunda uygulama projesine ve ardından nihai ürüne dönüşecek bir yol haritası ile ilerlemektedir.

 

7+1 ve 3+1 Uygulamalı Eğitim Modeli

Lisansüstü programlarda yürütülen örnek üniversite-sanayi iş birlikleri ve elde edilen tecrübe lisans ve ön lisans eğitimimize de rehber olmuştur. Sektörle kurulan sağlam, sürdürülebilir ilişki sayesinde şimdiden üretim alanları Üniversitemizde açılan bölümlerle örtüşen yerel ve ulusal sektör temsilcileri ile Stajyer Mühendislik ve Aday Mühendislik protokolleri imzalanmaya başlanmış, 7+1 ve 3+1 uygulamalı eğitim modeli ile Üniversitemizde lisans ve ön lisans eğitimi alacak olan öğrencilerimizin sektörün bizzat içinde saha tecrübesiyle yetişmelerinin alt yapısı hazır hale getirilmiştir.

%100 İngilizce Müfredat

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki bölümlere yerleşen öğrencilerimiz 1 yıl zorunlu hazırlık eğitimine tabi tutulmaktadır. Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler bölümlerinde lisans eğitimlerine başlamaktadır. Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi bünyesinde bölümlerde Türkçe olarak eğitim vermekte ancak öğrencilerimize isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi fırsatı da tanınmaktadır.

Şehir Merkezinde Zengin Kültür ve Spor Altyapısı

Şehrin en yoğun merkezlerinden biri olan spor ve okullar bölgesinde yer alan, eğitim-öğretim ve idari faaliyetlerin yürütüleceği kampüs binamızın ilk etap inşaatı tamamlanmış ve halihazırda tüm eğitim öğretim faaliyetleri bu binamızda sürdürülmektedir. Ankara-Erzincan Çevreyolu üzerinde yer alan yerleşkemiz, Sivasspor Futbol Stadyumu, kırk civarında olimpik düzeyde spor dalı altyapısına sahip Sivas İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesisleri ve Sivas’ın tek alışveriş merkezi ile iç içe, canlı bir ortamda yer almaktadır.

Binamızın ikinci etap çalışmaları hızla devam etmekte olup inşaatın 2024 yılı güz döneminde tamamlanması planlanmaktadır. Proje tamamlandığında Üniversitemiz 56 bin metrekare açık alanı ve yaklaşık 40 bin metrekare kapalı alan kapasitesine sahip olacaktır.


Copyright © 2024 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi No:1 Merkez/Sivas
Skip to content