TARİHÇE

                Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında kurulan 16 Üniversite arasında herhangi bir üniversiteden bölünme olmaksızın kurulmuştur. İlgili Kanunla Üniversitemizde 3 Fakülte, 1 Yabancı Diller Yüksekokulu, 1 Meslek Yüksekokulu ve 1 Enstitü kurulmuş; 300 akademik, 351 idari personel ihdas edilmiştir. Rektör ataması 27 Aralık 2018 tarihinde yapılmış ve kuruluş çalışmaları 2019 Ocak ayı itibarıyla başlamıştır.

Globalleşen dünyada bilginin gücü her geçen gün artarken bilimsel bilginin de sınırları aşan bir yönü olduğu bir vakıadır. Bu bağlamda Üniversitelerin günümüzde üstlendikleri rol ve sorumluluklar ile yapılanma modelleri bu gelişmelere paralel olarak değişim göstermiştir.

Ülkemizin ulusal kalkınma ve özellikle ulusal güvenliği ilgilendiren alanlarda dışa bağımlılığa son verip uluslararası rekabette hak ettiği yeri alması için gerçekleştirilen ulusal düzeydeki çalışmalar bağlamında Türk Yükseköğretim alanı da son yıllarda bir dizi yeni gelişmelere sahne olmuştur. Son olarak 2016 yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelerin değişik tematik alanlar ve değişik misyonlarla yapılanmaları gerektiği düşüncesinden hareketle 15 üniversite bölgesel kalkınmada misyon odaklı çalışmalar için 11 Üniversite ise araştırma üniversitesi olarak belirlenmiştir.

11. Kalkınma Planında belirlenen öncelikli üç gelişme alanından ikisi olan Tarım ve Savunma Sanayisi alanlarına Kuruluş Kanunumuzda yer verilmiş olan fakültelerle eşleştirilmesi rastlantı değildir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bölüm ve anabilim dalları tamamen savunma sanayisi sektörüne Ar-Ge hizmeti verecek, nitelikli eleman ve araştırmacı yetiştirecek şekilde ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK UZAY, TÜBİTAK BİLGEM, TÜBİTAK MAM, HAVELSAN ve TUSAŞ-TAİ gibi alandaki lider savunma şirketleri ile bizzat istişare edilerek belirlenmiş, müfredat içerikleri ve program tasarımı süreci devam etmektedir.

Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi ise, başta T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri olmak üzere kamu, özel gıda ve tarım alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla istişare ve iş birliği yapmak sureti ile bir tarım şehri olan Sivas’ta bölgenin ve ülkenin gıda ve tarımsal ürün anlamında kendine yeter ve dış piyasada rekabet edebilecek güce sahip olmak için çözümler üretecek bir Tarımsal Ar-Ge Merkezi olma yolunda önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

2020 yılı bahar döneminde Üniversitemizde eğitim-öğretim lisansüstü düzeyde fiilen başlamıştır. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı tezli yüksek lisans ve doktora programları (disiplinlerarası) ile Tarım Bilimleri Anabilim Dalı Tezli yüksek lisans (disiplinlerarası) ve Bitki Koruma doktora programında lisansüstü düzeyde eğitime devam etmektedir. Lisansüstü tezlerde akademik tez danışmanlığı yanında sanayi danışmanlığı uygulamasıyla öne çıkan Üniversitemiz, bu uygulama sayesinde lisansüstü tezlerin sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda, sektörden uzmanların yönlendirmesi ve katkılarıyla yazılması sağlanıyor. Lisansüstü tezle bu sayede sektördeki bir sorunu çözmeye odaklanırkaen hem öğrenci hem de Üniversitemiz akademisyenleri sektörle irtibat kurup alandaki tecrübeyi akademiye aktarıyor. Lisansüstü tezlerin çoğu sanayi tez danışmanının bulunduğu sanayi kuruluşunda uygulama projesine ardından nihai ürüne dönüşüyor.

Fakültelerimiz ve Meslek Yüksekokulumuzda lisans ve ön lisans programlarına öğrenci alımının 2022 Güz Döneminde gerçekleştirilmesi için hazırlıklar devam ediyor. Eğitim-öğretimin %100 İngilizce olması öngörülen Üniversitemizde gelen öğrenciler ilk yıllarını Yabancı Diller Yüksekokulu’nda İngilizce hazırlık okuyarak geçirecekler.

Son aşamaya gelen Derslikler ve Merkezi Birimler Binasının projesinin birinci etap inşaatının tamamlanmasıyla birlikte ön lisans ve lisans öğrencilerimizin, Üniversitemizin16.500 metrekare kapalı alana sahip kendi kampüsünde eğitime başlamaları sağlanacak. Sivas Eğitim, Fuar ve Kongre Merkezi olarak inşaatına başlanan yapını geri kalan kısmının tamamlanması için gerekli yatırım projesi 2022 bütçesine alınmış olup inşaatın tamamının 2023 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Tüm yapının tamamlanmasıyla birlikte Şehrin en hareketli noktasında Üniversitemiz 56 bin metrekare açık alanı ve yaklaşık 40 bin metrekare kapalı alanı olan güzel bir kampüse sahip olacak.

İmar Planı onay süreci devam eden Kurtderesi Mevkiindeki 820 dönüm Merkez Kampüs alanı çalışmalarına kesin tahsisin ardından başlanması planlanmaktadır.


Copyright © 2022 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,Yenişehir Mah. Kardeşler Cad. No:7/1
Skip to content