Vizyon: Eğitim, öğretim, araştırma ve yönetimde kaliteyi ilke edinen, ulusal, uluslararası düzeyde tanınan; üniversite-sanayi ve toplum iş birliğini esas alıp yerel-bölgesel imkanları, değerleri etkin kullanarak ilin, bölgenin, ülkenin varlıklarına değer katan üniversite olmaktır.

Misyon: Sahip olduğu eğitim-öğretim, araştırma altyapısı ve potansiyeli; etik, toplumsal değerlere bağlı, ilin, bölgenin, toplumun, sanayinin sorunlarına çözüm üreten bir kimlikle öne çıkan üniversitedir.

Temel Değerler

 1. Doğal kaynaklar, ekosistem ve çevresel sürdürebilirlik esasına dayalı çalışma sistemini benimseme,
 2. Yöreye özgü değerleri koruyarak evrensel değerlerle bütünleşme,
 3. Bilimsel değerlere katkı sağlama ve onları ileriye taşıma,
 4. Ürün ve hizmet geliştirmeyi hedefleyen araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleme,
 5. Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel işbirliklerini sağlama ve güçlendirme,
 6. Bölgesel kalkınmaya önemli düzeyde katkı sağlama,
 7. Yasal sınırlar çerçevesinde demokratik bir yönetim anlayışı içerisinde şeffaflık ve hesap verebilirlik,
 8. Akademik kadrosu, idari personeli ve öğrencileriyle temel değerleri sahiplenen bir aile ortamı oluşturmaktır.

Hedefler

 1. Eğitim-öğretim birimlerinin, ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda oluşturulması,
 2. Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarının oluşturulması ve güçlendirilmesi,
 3. Nitelikli akademik personel yapılanması ve akademik personelin bilgi düzeylerinin geliştirilmesinin desteklenmesi,
 4. İdari personelin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve memnuniyet düzeylerinin arttırılması,
 5. Çalışanların kurum kültür ve motivasyonlarının arttırılarak en üst seviyede yararlı olmalarının sağlanması,
 6. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için altyapı oluşturulması ve güçlendirilmesi,
 7. Üniversite eğitim-öğretim programlarının çağın gereklerine uygun olarak yapılandırılması ve tercih edilebilirlik düzeyinin arttırılması,
 8. Topluma yönelik eğitim hizmetleri verilerek, toplumsal gelişime katkı sağlanması,
 9. Öğrenci etkinlikleri için uygun şartların oluşturulması, çeşitlendirilmesi ve arttırılması,
 10. Bölgesel, ulusal ve uluslararası, ürün ve çözüm odaklı projelerin oluşturulması ve sayılarının artırılması,
 11. Proje, patent, tasarım ve bilimsel yayınlarla, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası alanda farkındalığının sağlanması,
 12. Kurumsal stratejik planının personel tarafından benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasının sağlanmasıdır.

Copyright © 2020 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,Yenişehir Mah. Kardeşler Cad. No:7/1