Misyon

Uygulamalı özgün programlarla donanımlı bireyler yetiştiren, yerel ve küresel düzeyde topluma katkı sağlayan, savunma teknolojileri ve tarım bilimleri başta olmak üzere mühendislik alanlarında ileri teknoloji geliştiren ve ürüne dönüştüren; temel değerlere ve bilimin evrensel ilkelerine bağlı, girişimci yeni nesil bir üniversitedir.

Vizyon

Yükseköğretim alanında ve üniversite-sanayi iş birliğinde yenilikçi yaklaşımlarla, akademik birikimi sektöre aktararak bilgiyi ürüne dönüştüren, uluslararası saygınlığa sahip araştırma üniversitesi olmaktır.

Temel Değerler

1.  Evrensel değerlere bağlı

2.  Milli manevi değerleri temel alan

3.  Kurumsal aidiyete önem veren

4.  Muasır medeniyetler seviyesine çıkma, hatta onu aşma ilkesine bağlı

5.  Fırsat eşitliğine önem veren, farklılıklara karşı hoşgörülü

6.  İnsana ve doğaya duyarlı, sosyal sorumluluk bilincini önemseyen

7.  Tüm süreçlerde yenilikçi yaklaşımlarla kalite odaklı

8.  Ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliğine önem veren, rekabetçi ve girişimci

9.  Katılımcı şeffaf ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alan yönetim anlayışı


Copyright © 2024 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi No:1 Merkez/Sivas
Skip to content