MİSYON
 
Uygulamalı özgün programlarla donanımlı bireyler yetiştiren, yerel ve küresel düzeyde topluma katkı sağlayan, savunma teknolojileri ve tarım bilimleri başta olmak üzere mühendislik alanlarında ileri teknoloji üreten ve geliştiren; temel değerlere ve bilimin evrensel ilkelerine bağlı, girişimci yeni nesil bir üniversitedir.
 
VİZYON
 
Türk Yükseköğretim alanında ve üniversite-sanayi iş birliğinde yenilikçi yaklaşımlarla, akademik birikimi sektöre aktararak bilgiyi ürüne dönüştüren, uluslararası saygınlığa sahip araştırma üniversitesi olmaktır.
 
TEMEL DEĞERLER

 

  1. Kurumsal aidiyete önem verir
  2. Muasır medeniyetler seviyesine çıkma, hatta onu aşma ilkesine bağlı
  3. Evrensel değerlere bağlı
  4. Milli manevi değerleri temel alan
  5. Fırsat eşitliğine önem veren, farklılıklara karşı hoşgörülü
  6. İnsana ve doğaya duyarlı, sosyal sorumluluk bilincini önemseyen
  7. Tüm süreçlerde yenilikçi yaklaşımlarla kalite odaklı olmayı esas alan
  8. Ulusal ve uluslararası paydaşlarla işbirliğine önem veren, rekabetçi ve girişimci
  9. Katılımcı şeffaf ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alan yönetim anlayışı

Copyright © 2020 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,Yenişehir Mah. Kardeşler Cad. No:7/1