Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde Gerçekleştirildi

Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde Gerçekleştirildi

Bölgemizdeki üniversitelerin Ar-Ge ve laboratuvar altyapılarını ortak kullanmak, üniversitelerde yaşanan sorunlara ortak çözümler geliştirmek, iyi uygulama örnekleri konusunda tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla kurulan Anadolu Üniversiteleri Birliğinin dönem toplantısı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 15 Kasım 2021 tarihinde Kırşehir Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşen toplantıya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kırşehir Valisi İbrahim Akın Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanlığını yürüten Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, , Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.  Cengiz Yılmaz, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.  Ahmet Karadağ, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Birlik Üyesi Üniversitelerin kaliteden sorumlu Rektör Yardımcıları ve bilgi işlem daire başkanları katıldı.
 
 
REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. MEHMET KUL: “AMACIMIZ BİRLİKTE BÜYÜMEK, BİRLİKTE GELİŞMEK VE BİRLİKTE İLERLEMEKTİR”
 
Toplantıya ev sahipliği yapan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın KAEÜ hakkında gerçekleştirdiği konuşmanın ardından Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanlığını yürüten Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul bir konuşma yaparak, birliğin oluşturulma süreci ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. 25 Mayıs 2020 tarihinde 9 üniversite rektörünün bir araya gelmesiyle ortak problemlerin çözümüne ilişkin bir toplantı yapmalarının ardından Anadolu Üniversiteler Birliği oluşumunun ortaya çıktığını anlatan Rektör Kul, birliğin amacının birlikte başarmak, birlikte gelişmek ve birlikte ilerlemek olduğunu söyledi. Gelişen teknolojiye ayak uydurmak için yeni yollar ve fikirlerin önemli olduğunu anlatan Prof. Dr. Mehmet Kul, üniversitelerin sadece eğitim öğretim alanında değil, bölgelerinin sosyo-kültürel ve ekonomik yapısıyla ilgili projeler üretmekle de yükümlü olduğunu kaydetti. Öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamalarının kendilerinin en büyük ve önemli sorumluluğu olduğunu da dile getiren Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, “Öğrencilere güzel bir gelecek bırakmanın yolu, üniversiteler olarak ülkemize ve bölgemize yaptığımız katkılardır.” dedi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin kalite alanındaki başarılı çalışmalarını dinlemekten memnuniyet duyacağını kaydeden Rektör Kul, toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu.
 
VALİ AKIN: “ANADOLU ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ TECRÜBE, BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIMI ADINA ÖNEMLİ BİR OLUŞUMDUR”
 
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul’un konuşmalarının ardından Kırşehir Valisi İbrahim Akın söz alarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında Vali Akın, Kırşehir’in tarihi hakkında bilgiler vererek üniversite rektörlerini tarih ve kültür şehri olan ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Üniversitelerin bölgelerinde önemli eğitim kurumları olduğunu ve gerçekleştirdikleri projeler ile hem illerini hem de bölgelerini kalkındırdıklarını belirten Vali İbrahim Akın, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin özellikle tarım ve turizm alanında alt yapı oluşturulmasında önemli roller üstlendiğini sözlerine ekledi. Tarihte yardımlaşma ve paylaşmanın öncüsünün Ahi Evran-ı Veli olduğunu kaydeden Vali Akın, Anadolu Üniversiteler Birliğinin tecrübe, bilgi ve deneyim paylaşımı adına önemli bir oluşum olduğunu dile getirdi. Birliğin toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyen Vali İbrahim Akın, bu bilgi paylaşımı sayesinde üniversitelerin daha fazla büyüyüp gelişeceklerini kaydetti.
 
YÖK BAŞKANI ÖZVAR: “ANADOLU ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİNİN ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM”
 
Kırşehir Valisi İbrahim Akın’ın konuşmasının ardından bir konuşma da YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptı. Konuşmasında YÖK Başkanı Özvar, Üniversite birliklerinin yükseköğretim kurumlarını birbirine bağlayan oluşumlar olduğunu ve bu oluşumların, iş birliği ve başarılı uygulama örneklerinin paylaşımı yoluyla üyelerinin eğitim öğretim kalitesini ve araştırma kapasitelerini arttırmakla kalmayacağını, ulusal ve uluslararası rekabette de başarılı olabilmeleri için benzersiz fırsatlar sunacağını söyledi. Anadolu Üniversiteler Birliğinin kuruluşunda yeni eğitim modelleri, üniversite-sanayi iş birliği, yüksek katma değerli ürünler, uluslararası iş birlikleri, öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği, sosyal ve ekonomik gelişme odaklı bir anlayışı kendisine misyon olarak seçtiğini anlatan Prof. Dr. Erol Özvar, faaliyetlerine yeni başlayan Anadolu Üniversiteler Birliğinin önümüzdeki yıllarda Türk yükseköğretimine önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti. Yükseköğretim kurumlarının, eğitim-öğretim, bilgi üretme ve bilgiyi yayma işlevleriyle ülkenin kalkınma hedeflerini önceleyerek içinde bulunduğu topluma hizmet etmekle sorumlu olduğunu söyleyen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, konuşmasına şöyle devam etti: “2019-2023 On Birinci Kalkınma Planı ülkemizin her alanda verimliliği artırarak, milli teknoloji hamlesiyle uluslararası düzeyde rekabet gücü̈ kazanmasına yönelik daha fazla değer üreten bir ekonomik ve sosyal kalkınma süreci öngörmektedir. Öngörülen kalkınma hedefleri doğrultusunda üniversitelerimizin kamu sektörü ve iş dünyası ile olan ilişkileri yeniden tanımlanmış ve yaygın etki odaklı iş birlikleri paydaşlara bir misyon olarak verilmiştir. Bunun yanı sıra üniversiteler için öncelikli kritik çalışma alanları tarif edilerek bu alanlara mahsus yeni proje destek alanları ve ar-ge programları ilan edilmiştir. Yükseköğretim kurumları arasında iş bölümü vazedilerek üniversiteler araştırma, tematik ve bölgesel kalkınma odaklı olmak üzere farklılaşma ve ihtisaslaşma yoluna sevk edilmiştir.”
 
YÖK Başkanı Özvar: “Uluslararası Standartlarda Üreten, Nitelikli Yayın Yapan, Ürettiği Bilgiyi Toplumun Hizmetine Sunan, Eğitim ve Öğretimde Kalite Güvencesi Sağlayan Kurumlarımızın Pek Çok Bakımdan Milli ve Küresel Görünürlüğünün Yükseleceğine İnanıyorum”
 
Dünyada son otuz kırk yılda daha fazla hissedilen iklim değişiklileri, küresel finansal krizler ve salgın hastalıkların 21. yüzyılın karmaşık küresel tehditlerini yönetebilecek güçlü, dayanıklı ve sürdürülebilir toplumlar inşa etme ihtiyacını gündeme getirdiğini anlatan Başkan Özvar, üniversitelerin bilgi birikimi, tecrübe, araştırma kapasitesi ve yetişmiş bilim insanı gücüyle daha esnek ve sürdürülebilir kurumların inşasına; hükümet, iş dünyası ve sivil toplum ile birlikte destek verecek şekilde kendilerini uyarlamaları gerektiğini söyledi. YÖK olarak geliştirecekleri proje ve teşvik mekanizmaları üniversitelerin büyük veri kapasitesini, kalite standartlarını, istihdam ilgilerini, güçlü akademik performansını, uluslararası etkileşimlerini, bilimsel üretkenliklerini, üniversite-sanayi iş birliğine dair yeni modellerini ve bilgi diplomasisini esas alacağını kaydeden Prof. Dr. Erol Özvar, “Üniversite yöneticilerimizden beklentimiz diğer kurumlara nispetle rekabetçi üstünlük oluşturabilecekleri alanlarda kurumlarını bu kriterler vasıtasıyla takip etmeleri ve değerlendirmeleridir. Uluslararası standartlarda üreten, nitelikli yayın yapan, ürettiği bilgiyi toplumun hizmetine sunan, eğitim ve öğretimde kalite güvencesi sağlayan kurumlarımızın inanıyoruz ki pek çok bakımdan milli ve küresel görünürlüğü yükselecektir.” dedi. Vizyonları doğrultusunda inşası için emek verdikleri “daha yüksek kapasiteli ve kaliteli üniversitelerle”, geleceğin Türkiye’sine ve Türkiye’nin umut olduğu tüm coğrafyalara, daha fazla hizmet edeceklerine inandıklarını söyleyen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bu toplantıya ev sahipliği yapan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.
Açılış konuşmalarının ardından İlimiz Valisi İbrahim Akın ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a hediye verdi.
Anadolu Üniversiteler Birliği dönem toplantısı açılış konuşmalarının ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Senato Salonunda YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN ile üniversite rektörleri bir araya geldi. Senato Salonunda gerçekleşen görüşmede Rektör Karakaya, “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitimde Kalite Güvence Sistemi AYDEP” başlıklı sunumunu yaptı. Sunum sonrasında, Üniversitelerin ortak sorunları görüşüldü. Eşzamanlı olarak Kırşehir Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Mili İrade Salonunda üniversitelerin kaliteden sorumlu rektör yardımcıları ve bilgi işlem daire başkanlarına, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kalite Koordinatör Yardımcısı Ekrem Öztürk “Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi” başlıklı sunumunu ve Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek “Eğitimde Kalite Güvence Sistemi” başlıklı sunumunu yaparak projelerin amaçları, faaliyet ve uygulama alanları hakkında bilgiler verildi.
 
Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısının ardından misafirler için Ahi Evran Külliyesi ve Kaman Japon Bahçesini içeren kültür gezisi düzenlendi.

Copyright © 2024 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi No:1 Merkez/Sivas
Skip to content