Bilim ve Teknolojide Millî Mücadele

Bilim ve Teknolojide Millî Mücadele

Sivas Kongresi, insanımızı ve imkanlarımızı bir araya getirip milli birlik ve beraberlik şuuruyla hareket ettiğimizde Milletçe aşamayacağımız hiçbir engel bulunmadığının en önemli tarihi vesikasıdır.

Topraklarının her köşesi bilfiil işgal edilmiş, Düvelimuazzama tarafından her karışı taksim edilmiş bir imparatorluğun harabesi üzerinde yükselen, kendi küllerinden bir milletin yeniden doğuş efsanesinin mukaddimesidir Sivas Kongresi.

Yüz yıl önce kazanılan kutlu zaferle vatan toprakları kurtulmuş ancak Mustafa Kemal Atatürk’ün de önemle belirttiği gibi bu askeri zaferi ekonomi, siyaset, sosyal, bilim ve sanat alanlarındaki mücadele ile taçlandırmak ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak için Millî Mücadele ruhunu her alanda canlı tutmak gerekir.

Bu coğrafyada hesabı olanlar her dönemde farklı kimliklerle, farklı planlarla, farklı piyonlarla her fırsatta ülkemizi kuşatma altına almakta tereddüt etmiyorlar. Bugün Milletçe bu kuşatmanın en yoğun yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Karadeniz’de, Doğu Akdeniz’de, Ege’de ve Güneydoğu sınırımızda yaşananlar, tüm bu gelişmelere içeriden ve dışarıdan verilen tepkiler düşmanın uyumadığını, milletçe gaflete, tefrikaya düşmenin bedelinin çok ağır olabileceği gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır.

Bilim ve ileri teknoloji her alanda gücün ve ekonomik değerin temelini oluşturmaktadır. İleri teknolojide yerlilik ve millîlik oranının artması, ekonomik açıdan olduğu kadar ülkenin millî güvenliği açısından hayati önemi haizdir. 21. yüzyılın temel çatışma alanı bilim ve teknoloji alanıdır ve bu alanda verilecek mücadele en az yüz yıl önceki millî mücadele kadar önemlidir.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde var olan millî ve siyasi iradeye ve stratejik belgelerde ortaya konan önceliklere paralel olarak, Türkiye’nin gururu olan ve dünyanın ilk 100 savunma şirketi arasına giren millî savunma şirketleriyle birlikte gelişme stratejisini çizen, ülkemizde yürütülen savunma sanayi projelerinde yer alıp ülke güvenliğinde ve savunmasında verilen millî mücadelenin önemli bir parçası olmanın gayreti, azmi ve inancı içindedir. Ülkemizin en önemli gücü olan insan kaynağını bu şuurla yetiştirip millî ve manevi değerlerle mücehhez, ruhunu şeytana ve şeytanın askerlerine satmayan ülke menfaatini hiçbir değere değişmeyen, hikmet sahibi, feraset sahibi nesiller yetiştirip memleketin hizmetine kazandırmak da ana şiarımızdandır.

Bu duygu ve düşüncelerle Sivas Kongresi’nin 101. yılında başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, bu cennet vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyor, gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum.Copyright © 2024 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi No:1 Merkez/Sivas
Skip to content