BİLSEM’e Lisansüstü Eğitim Desteği

BİLSEM’e Lisansüstü Eğitim Desteği

BİLSEM Öğretmenlerine yönelik lisansüstü eğitim başladı.
Üniversitemiz ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan “Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitimlerine İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında fizik, kimya ve bilişim öğretmenlerine yönelik lisansüstü eğitim başladı.
Bu kapsamda öğretmenler bilimsel çalışmalarını sürdürürken teknolojinin imkânlarından yararlanmaları, bilgi, beceri ve yeteneklerini millî değerlere hizmet edecek şekilde kullanmaları, bilimsel ve teknolojik araştırmalar doğrultusunda Üniversitemizden yararlanma imkânına sahip olabileceklerdir. Yapılan iş birliği kapsamında Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görev Yapan Öğretmenlerin “Savunma Teknolojileri Anabilim Dalında lisansüstü eğitim almalarına imkân sağlayarak güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda Üniversitemizim imkân ve deneyiminden yararlanabileceklerdir. Aldıkları lisansüstü eğitimle elde ettikleri bilgi ve deneyimlerini bilim ve sanat merkezlerindeki özel yetenekli öğrencilerin kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarına yardımcı olacak ve  bu sayede daha kaliteli bir eğitim sunma imkânına sahip olabileceklerdir.


Copyright © 2024 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi No:1 Merkez/Sivas
Skip to content