III. Araştırma ve İnovasyon Çalıştay’ı Gerçekleştirildi

III. Araştırma ve İnovasyon Çalıştay’ı Gerçekleştirildi

15 Bölge Üniversitesinin katılımıyla 23-25 Şubat 2021 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi koordinasyonuyla düzenlenen "III. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı" 23 Şubat saat 09.00'da TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşmalarıyla başladı. Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Kul, online olarak gerçekleştirilen III. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı'na katılarak, Üniversitelerarası Bölgesel İş Birlikleri hususunda fikir alışverişinde bulundu.

Konuşmasında Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet KUL “Üç gün süren III. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı’nı ülke olarak içerisinden geçtiğimiz süreçte yerinde ve zamanında yapılan önemli bir aksiyon olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bu faaliyetin gerçekleşmesinde çaba sarf eden Erciyes Üniversitesini tebrik ediyorum. Daha önce farklı temalarla birinci ve ikincisi gerçekleştirilen iki Çalıştay’ın ardından üçüncüsünün hem içerik olarak hem de bölge üniversiteleriyle gerçekleştiriliyor olması çok önemli. Katılımcı üniversitelerin bilgi, tecrübe, altyapı, en önemlisi de insan kaynağının ortak ve verimli kullanılması, ortak kapasite ile projeler üretme açısından çok kıymetli. Yüksek Öğretim Kurullarının aynı bölgede hatta aynı şehirde sahip oldukları imkân ve kapasitelerinin ortak kullanılması, güç birliği yapılarak birbirini destekleyen mekanizmaların kurulması, hem tek tek, her bir üniversiteyi daha güçlü kılacak, hem de benzer yapıların mükerrer olarak oluşturulması israfından vazgeçilecektir. Bölge üniversiteleri arasında sağlanacak iş birliği mekanizmalarının fonksiyonel kurulduğu taktirde eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, inovasyon ve üretim alanlarında verimli çıktıların elde edileceği kesindir.

Bu sayede Anadolu üniversitelerinin içine düştüğü kısır döngü, nitelikli akademisyen ve başarılı öğrenci elde etmek için harcadığı emek ve kayda değer kaynaklar daha verimli ve çıktıya dönük olarak aktarılabilecektir. Özellikle kuruluş aşamasında olan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi için bu iş birliğinin anlamı daha özel ve daha önemlidir. Birçok Rektör Hocamın malumu olduğu gibi Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi iki yıllık bir maziye sahip, yeni kurulmuş bir Üniversitedir. Dolayısıyla bu altyapıların kurulması bizim açımızdan oldukça zor olacaktır. Bu iş birlikleri sayesinde Üniversitemiz mevcut alt yapıları kullanılabilecek ve tamamlayıcı altyapıları kurabilecek. Esasen burada bulunan Üniversitelerimizin en az onun kıymetli Rektörleriyle bir Anadolu Üniversiteleri Güç Birliği Platformu oluşturulması konusunda istişarelerimiz olmuştu. Ancak pandemi şartları dolayısıyla bu fikri gerçekleştiremedik.

Bugün ve devamında işlenecek olan her bir konu başlığı hayati öneme haiz konulardır. Ben ve ilgili akademisyenlerimiz, yayınlanacak olan akademik konuların her birini dikkatle takip edeceğiz. Ancak daha da önemlisi bu faaliyetlerin senede bir gerçekleştiren bir çalışmadan öte kurumsal bir yapıya kavuşması, yeni alanlara taşınması, ihtiyaç halinde daha hızlı çözümler üretecek esneklik ve işlevselliğe kavuşmasıdır.

Malumunuz yani bir şeyin sürdürülebilir olması en önemli noktalardan birisidir. Bu yaptığınız çalışmalar, bu adımlar sürdürülebilir olması açısından aslında platformların oluşturulup, sekretaryalarının mevzuat çalışmalarının, akademik ve idari çalışma takvimlerinin oluşturularak bu yapıların sürekliliği sağlanabilirse çok daha başarılı bir çalışma olur diye düşünüyorum. Gerekli çalışmaları hep beraber yapabiliriz.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve şahsım olarak bu Çalıştay’ın sonucunu ve devamındaki gelişmeleri dikkatle, heyecanla takip ediyorum. Bu platformun işlevselliği için elimden gelen bütün çabayı göstereceğim.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Savunma Sanayi alanında ihtisaslaşma hedefi seçmiştir. Üniversitemizde Savunma Sanayi alanında Yüksek Lisans ve Doktora Bölümlerini açtık ve devam ediyoruz. Savunma Sanayi kuruluşlarıyla iş birliği protokolleri imzaladık. Âdeta eğitimin yanında iş tecrübesi kazandıracak bir eğitim modelinin geliştirilmesine çalışıyoruz. Diğer Üniversitelerimiz de bulundukları illerde bununla alakalı çalışmalar yürütebilir.

Optik alanında bir merkez kurma aşamasındayız. Sivas’ta ASELSAN Sivas Hassas Optik ve TAYFX Optik firmaları iş birliğiyle bir kümelenme çalışması içerisindeyiz. Optik alanında çalışan bütün akademisyenlerimizi bu çalışmalarımıza, bu altyapıların oluşturulmasına katkı sağlamasını bekliyoruz. Aynı zamanda bir İleri Alaşımlar Üretim Merkezi kurma aşamasındayız. Toz metal üretimi ve ileri alaşımların geliştirilebileceği bir vakum indüksiyon ergitme sisteminin olduğu bir merkez kuracağız. Merkezimizde prototip olarak imalat yapılabilecek. Yani küçük ticari ölçekte üretime imkân sağlayabilecek, 20-25 kilogram kapasiteli sistemler olacak.” ifadelerine yer verdi.

Birçok akademisyenin söz aldığı Çalıştay’da; Organizasyon Komitesinde Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet KUL ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Meftuni Yekeler yer almıştır. Ayrıca Çalıştay’da Tarım, Gıda ve Hayvancılık Araştırmaları, Tarımsal Araştırmalar Merkez Tanıtımları konusunda Prof. Dr. Tolga Karaköy, Enerji Araştırmaları Panelleri, Enerji Depolama ve Batarya Teknolojileri alanında Doç. Dr. Emre Biçer, Makine, İmalat ve Malzeme Bilimleri Malzeme ve İmalat Teknolojileri alanında Dr. Öğr. Üyesi Emre Yurtkuran panelist olarak katılmışlardır.


Copyright © 2024 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi No:1 Merkez/Sivas
Skip to content