İlk Defa Atanacak Öğretim Elemanlarından İstenen Belgeler


İLK DEFA ATANACAK ÖĞRETİM ELEMANLARINDAN İSTENEN BELGELER

 

Sınavda başarılı olan (asıl) adayların atama işlemlerinin gerçekleştirilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte en geç sınav sonuç ilanı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.

 

Müracaat Adresi: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü (Personel Daire Başkanlığı) Yeni şehir mahallesi, Kardeşler Cd. no 7/1, 58000 İmaret/Merkez/Sivas Telefon : (0346) 219 13 98

 

ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER *

1. İşe Başlama Dilekçesi

2. Öz Geçmiş (YÖK Formatında)

3. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi (1 adet)

4. Vukuatlı (Aile) Nüfus Kayıt Örneği

5. İkametgâh İlmühaberi

6. Diplomaların Aslı Veya Noter Tasdikli Sureti (Diplomasını Yurtdışından Alanların Üniversitelerarası Kuruldan Alınmış Denklik Delgesi İle Birlikte)

7. Transkriptlerin Aslı Veya Noter Tasdikli Sureti

8. ALES Sonuç Belgesi

9. Yabancı Dil Sonuç Belgesi

10. Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Bir Hastaneden Alınmış)

11. 6 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş)

12. Erkek Adayların Askerlik Durum Belgesi (Terhis, Tecil Veya Muaf Olduğunu Belirten Belge)

13. Adli Sicil Belgesi

14. Hizmet Cetveli

A) Daha Önce Kamu Kurumda Çalışmış / Halen Çalışmakta Olanlar İçin

B) 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sigortası Kanunun 4/c Maddesi Kapsamında Önceki Yıllarda Çalışmış Olanlar İçin Çalıştığına Dair Belge.


Copyright © 2023 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi No:1 58100 Merkez/Sivas
Skip to content