İnşaat Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

İnşaat Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulmuştur. İlgili Kanunla Üniversitemizde 3 Fakülte, 1 Yabancı Diller Yüksekokulu, 1 Meslek Yüksekokulu ve 1 Enstitü bulunmaktadır. 27 Aralık 2018 tarihinde Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet KUL’un Rektör olarak atanmasıyla birlikte kuruluş çalışmaları 2019 Ocak ayı itibarıyla başlamıştır.

18.04.2019 tarih ve 1 no’lu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üniversite Yer Seçim Kurulu tarafından İlimiz, Merkez İlçe 371 ada 134 parselin üzerindeki daha önce Sivas Ticaret ve Sanayi Odasına ait olan Sivas Fuar Eğitim ve Kongre alanı Üniversitemize tahsisi uygun görülmüştür. 1. Etap yapım işi 2020 yılı başında ihale edilmiş, gerekli ödenekler Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Sivas Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Millî Emlak Müdürlüğü tarafından 11.06.2019 tarih ve 133.593 sayılı tahsisli taşınmaz teslim ve tesellüm tutanağı ile tahsisi yapılmıştır.

1. Etap ihalesinin ihalesi yapılmış, sözleşme bedeli 24.120.000TL olarak 28.05.2020 tarihinde imzalanmıştır. Üniversitenize tahsis edilen toplam alanı 55.378 m² arsa üzerindeki kampüs alanımız içinde toplam kapalı alan inşaatı 38.328 m²  kapalı alana sahip inşaatımızın 16.500 m²  kapalı alanı olan Derslikler ve Merkezî Birimler Binası, 1. Etap kısmının çatısı 2019 yılında tamamlanmıştır.

20.04.2020 tarihinde başlayan inşaatın, kış aylarında da (ocak, şubat, mart) harçsız imalat gerçekleştirilerek 1. Etabın 2021 son çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır. Üniversitemize tahsis edilen Sivas Fuar Eğitim ve Kongre alanında Derslikler ve Merkezî Birimler Binasının yapım işi bitmesiyle Üniversitemiz şehir merkezinde kendine ait kampüse taşınmış olacaktır.


Copyright © 2024 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi No:1 Merkez/Sivas
Skip to content