Mesai Saatleri Hakkında Duyuru


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02.12.2020 tarihli ve 77275 sayılı yazısı ve eki 30/11/2020 tarihli ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Mesai Saatleri" konulu Cumhurbaşkanlığı, İdari  İşler  Başkanlığı,  Personel  ve  Prensipler  Genel  Müdürlüğü  Yazısı  ve  Sivas  Valiliği  İl Hıfzısıhha Kurulu’nun 01.12.2020 tarihli ve 2020/97 sayılı kararı ve Üniversitemiz COV-COM (COVİD-19) Komisyonu'nun 02.12.2020 tarihli  kararına istinaden kamu hizmetlerini aksatmamak şartıyla esnek çalışma uygulamasının devam ettirilmesine karar verilmiş ve 02.12.2020 tarihinden itibaren  ikinci  bir  emre  kadar  Mesai  Saatleri  10:00-16:00 olarak belirlenmiştir.
Bu süreçte Üniversitemizle iletişim sıkıntısı yaşayanlar aşağıda belirtilen birim mail adreslerinden e-mail yolu iletişim sağlayabileceklerdir.
"Genel Sekreterlik" gensek@sivas.edu.tr 
"Kütüphane Daire Başkanlığı" kutuphane@sivas.edu.tr 
"Bilgi İşlem Daire Başkanlığı" bidb@sivas.edu.tr 
"Personel Dairesi Başkanlığı"  personel@sivas.edu.tr 
"Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı"  yapiisleri@sivas.edu.tr 
"İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı"  imid@sivas.edu.tr 
"Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı"  strateji@sivas.edu.tr
"Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı"  oidb@sivas.edu.tr 
"Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı"  sks@sivas.edu.tr 
"Basın Halkla İlişkiler" 
sbtubasin@sivas.edu.tr 
"Özel Kalem Müdürlüğü" 
ozelkalem@sivas.edu.tr
"Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi" 
havacilik@sivas.edu.tr
"Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi" 
muhendislik@sivas.edu.tr
"Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi " 
tarim@sivas.edu.tr 
"Yabancı Diller Yüksekokulu" 
yabancidiller@sivas.edu.tr 
"Enstitüler SBTU" 
enstitu@sivas.edu.tr 

Copyright © 2022 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi No:1 58100 Merkez/Sivas
Skip to content