SBTÜ UZEM'den 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Öncesi Hizmet İçi Eğitim Verildi

<b>SBTÜ UZEM'den 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Öncesi Hizmet İçi Eğitim Verildi</b>

          2023-2024 eğitim-öğretim yılı hızla yaklaşırken SBTÜ UZEM, kurum akademik personeline yönelik hizmet içi eğitim gerçekleştirdi. Akademik kadronun yoğun ilgi gösterdiği ve iki güne yayılan eğitim seanslarında eğitsel araçlar, uygulamalar ve yazılımlar tanıtılırken ayrıca akıllı tahta kullanımı ve öğrenme yönetim sistemleri hakkında da bilgiler verildi. Öğr. Gör. İbrahim Kaya tarafından hazırlanan eğitimler dört başlık altında sınıflandırılarak dört farklı seansta gerçekleştirildi.
11 Eylül Pazartesi günü sabah seansında, SBTÜ Konferans Salonunda gerçekleştirilen “Çevrimiçi Eğitsel Araçlar” adlı ilk eğitimde Öğr. Gör. İbrahim Kaya, katılım sağlayan akademik personele derslerde ve akademik çalışmalarında rahatlıkla kullanabilecekleri web ve mobil uygulamalarını tanıttı. Öğleden sonra yine konferans salonunda gerçekleştirilen “Eğitime Faydalı Yazılımlar” adlı eğitim ise Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul’un katılımıyla gerçekleştirildi. Aynı zamanda fakülte dekanlarımız; Prof. Dr. Tolga Karaköy, Prof. Dr. Hüsnü Deniz Başdemir ve Prof. Dr. Metin Zontul da eğitime katılım sağladılar. Eğitim sürecinde faydalı olabilecek birçok yazılımın tanıtıldığı eğitim sırasında Prof. Dr. Metin Zontul, teknolojinin efektif kullanımı ve daha fazla içerik üretilmesi gerekliliğinin altını çizerek üniversitemizin kayıt stüdyosu ihtiyacına değinerek bu konuda atılacak adımlara destek vereceğini belirtti.
12 Eylül Salı günü ise “Akıllı Tahta Eğitimi” adlı eğitim gerçekleştirildi ve Öğr. Gör. İbrahim Kaya, katılımcılara SBTÜ sınıflarında yer alan akıllı tahtaların özelliklerini ve kullanım yollarını tanıttı. Öğleden sonra tekrar konferans salonuna geçildi ve “SBTÜ Açık Ders Sistemi Tanıtımı” olarak adlandırılan eğitim gerçekleştirildi. Önce genel olarak LMS ya da ÖYS olarak adlandırılan öğrenme yönetim sistemlerinin ne olduğundan, nasıl işlediğinden bahsedildi. Daha sonra ise “Moodle” tabanlı “SBTÜ Açık Ders Sistemi” tanıtılıp içerik üretimi konusunda akademik kadronun desteği talep edildi. Sistemin ilerleyen dönemde kurum içinde daha efektif ve yaygın kullanımı hedeflenmektedir.
İki gün ve dört seans şeklinde tamamlanan eğitimlerin ardından Öğr. Gör. İbrahim Kaya’nın hazırlamış olduğu sunumlar katılımcılar ile paylaşılırken bu kişilere bir memnuniyet anketi de yollandı. Anket sonuçlarına göre ilerleyen eğitimlerin içerikleri ve biçimleri hakkında bir yol haritası oluşturulacak ve her daim daha fazla verimli olmak hedeflenecektir.


Copyright © 2024 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi No:1 Merkez/Sivas
Skip to content