SBTÜ’de Basın Gezisi ve Basın Toplantısı Programı Düzenlendi

<b>SBTÜ’de Basın Gezisi ve Basın Toplantısı Programı Düzenlendi</b>

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ), “Basın Gezisi ve Basın Toplantısı” programı düzenlendi. Üniversitenin kuruluşundan günümüze kadar olan süreç anlatıldı.

7 Aralık 2022 Salı günü, SBTÜ’nün yeni kampüsünde gerçekleştirilen program kapsamında ilk önce, SBTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, Sivas Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan laboratuvarlar gezildi. Uçak Mühendisliği Yapı ve Malzeme Laboratuvarı, Uçak Mühendisliği Aerodinamik ve İtki Laboratuvarı, Lütfi Abay Yapay Zeka ve Robotik Araştırmalar Laboratuvarı, Sivas MYO İHA Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı Laboratuvarı, Sistem Dinamiği Kontrol ve İmalat Laboratuvarı, Enerji Sistemleri ve Mekanik Laboratuvarı, Metalurji ve Malzeme Laboratuvarı, Kimya Laboratuvarı, Makine Mühendisliği Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarı, Moleküler Genetik Laboratuvarı, Bitki Zararlıları Laboratuvarı, Kalite ve Toprak Analizi Laboratuvarı’nı gezen basın mensuplarına, laboratuvarlarda yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ve öğretim üyeleri tarafından bilgi verildi.

Laboratuvar gezilerinin ardından, İngilizce hazırlık eğitimi verilen sınıflarda sürmekte olan bir derse iştirak edildi. Modern ve teknolojik donanımlı dersliklerde, etkileşimli tahta ile interaktif bir şekilde işlenen dersleri SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ile birlikte takip eden basın mensupları; dersin sona ermesiyle birlikte SBTÜ’nün kuruluş aşamasından bugüne kadar olan sürecin ele alındığı basın toplantısını takip etmek üzere SBTÜ Konferans Salonuna geçtiler. Buradaki toplantıda Rektör Kul tarafından, bir sunum gerçekleştirildi.

SBTÜ’nün, 2018 yılında yayınlanan kanun ile kurulan 16 üniversite arasında, diğer üniversitelerden farklı olarak herhangi bir üniversiteden bölünmeden, tamamen sıfırdan kurulduğuna dikkat çeken ve 27 Aralık 2018’de rektör atanması ile birlikte Ocak 2019 itibariyle kuruluş faaliyetlerine başlanıldığını ifade eden Prof. Dr. Mehmet Kul sözlerine şu şekilde devam etti:

“129 devlet üniversitesi, 74 vakıf üniversitesi ve 4 vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 207 yükseköğretim kurumu ile hizmet sunan Türkiye yükseköğretim alanı, niceliksel gelişimini büyük oranda tamamlamış, son yıllarda kalite merkezli niteliksel dönüşüme odaklanmıştır.

3 fakülte, 1 lisansüstü eğitim enstitüsü, 1 meslek yüksekokulu ve 1 yabancı diller yüksekokulundan müteşekkil SBTÜ, öncelikle Avrupa yükseköğretim alanı ve Türkiye yükseköğretim alanı ile ilgili mevcut durumu analiz etme, ulusal ve uluslararası alanda eğilim ve yönelimleri tespit etme, endüstrinin bilgi, teknik ve nitelikli uzman ihtiyaçlarını ve yükseköğretim alanından beklentilerini anlama amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlatmıştır.

11. Kalkınma Planı, TR-72 Bölgesi (Kayseri-Sivas-Yozgat) Bölgesel Kalkınma Planı başta olmak üzere çerçeve belgeler gözden geçirilmiş, yerel ve ulusal öncelikler ve ihtiyaçlar gözetilerek Üniversitemizin odaklanacağı alanlar “Savunma Teknolojileri” ve “Tarım Bilimleri” olarak belirlenmiştir. Bu iki alanın 11. Kalkınma Planında belirlenen öncelikli üç gelişme alanından ikisi ile örtüşmesi, Üniversitemizin kuruluşu ile ulaşılması amaçlanan hedeflerin Üniversitemiz yönetimince doğru algılandığının açık kanıtıdır.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bölüm ve ana bilim dalları; Ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, tüm dış paydaşlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda, temel mühendislik bilimlerinin yanı sıra Üniversitemizin ihtisaslaşma alanlarından birisi olarak belirlenen Savunma Sanayi sektörüne Ar-Ge hizmeti verecek, sektörün talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli mezun ve araştırmacı yetiştirecek şekilde ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TÜBİTAK SAGE, TUBİTAK UZAY, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK BİLGEM, TUSAŞ-TAİ, ASPİLSAN, TEİ gibi alandaki lider savunma şirketleri ile bizzat istişare edilerek, müfredat içerikleri ve program tasarımı söz konusu kuruluşlarla birlikte belirlenmiştir.

Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi ise, başta T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri olmak üzere kamu/özel gıda sektörü ve tarım alanında faaliyet gösteren kurum kuruluşları ile sahadaki çiftçiyle istişare ve iş birliği yapılarak yol haritasını belirlemiştir. Bu Fakültemiz bir tarım şehri olan Sivas’ta bölgenin ve ülkenin gıda ve tarımsal ürün anlamında kendine yeter ve dış piyasada rekabet edebilecek güce sahip olmak için çözümler üretecek bir Tarımsal Ar-Ge Merkezi olmak üzere kurgulanmıştır.”

Biri şehir kampüsü diğeri de merkez kampüs alanı olarak iki alan tahsis edildiğini söyleyerek Üniversitenin fiziki alanlarına değinen Rektör Kul: “Okullar bölgesi, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesisleri, Sivasspor Stadyumu ve alışveriş merkezinin bulunduğu canlı bir yaşam alanı olan Gültepe Mahallesi, Mecnun Otyakmaz Caddesi No.1 adresinde yer alan ve daha önce Sivas Eğitim, Fuar ve Kongre Merkezi olarak hizmet vermek üzere tasarlanan bina ile aynı binaya bitişik TOBB- Sivas Sanayi ve Ticaret Odası ortaklığı ile inşaatına başlanan TOBB teknik lise binası kaba inşaatı bitmiş vaziyette üniversitemize tahsis edilmiştir. Yaklaşık 55 dönüm arazi üzerine kurulu 42.230m2 kapalı alana sahip inşaat iki etap halinde revize edilmiş ve 16.325m2’lik alan 1.inci etap Derslik ve Merkezi Birimler projesi olarak 2020 yatırım bütçemizde yer almıştır. Haziran 2020 de başlayan proje pandeminin getirmiş olduğu zorluklara rağmen Ekim 2022 itibarıyla teslim aşamasına gelmiş ve Üniversitemiz 2022 Güz Döneminde yeni hizmet binasına taşınarak faaliyetlerine devam etmektedir.” dedi.

Rektör Kul konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “1 yıl içinde temin edilen nitelikli akademik personel ile alanında lider, sektörün öncü kuruluşlarında görev yapan akademik unvana sahip uzman personel Üniversitemize kazandırılarak, Üniversitemizde kuruluşunun ilk yılı içerisinde, Savunma Teknolojileri ve Tarım Bilimleri Ana Bilim Dallarında disiplinlerarası programlarla lisansüstü düzeyde eğitim öğretim faaliyetlerine fiilen başlanmış; lisans eğitimine ise 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz döneminde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Uçak Mühendisliği, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesinde ise Bitki Koruma Bölümlerinde başlamıştır. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesindeki bölümlerimiz eğitim öğretim faaliyetlerini %100 İngilizce olarak gerçekleştirmektedir. Bu bölümleri tercih eden öğrenciler İngilizce yeterliklerini kazanmak üzere hazırlık sınıfı eğitimine tabi tutulmakta, yeterlilik sınavını geçen öğrencilerimiz bölümdeki eğitimlerine başlamaktadır. Kaliteli eğitim ve nitelikli öğrenci yetiştirme parolasıyla yola çıkan Üniversitemiz bu kapsamda lisans eğitiminde de lisansüstü eğitimdeki kalitesini sürdürmek amacıyla çeşitli örnek uygulamaları başlatmıştır. Üniversitemiz 7+1 eğitim modelini benimsemiş ve müfredatını buna uygun olacak şekilde oluşturmuştur. Öğrencilerimiz simülasyon, modelleme ve uygulama ağırlıklı dersler ile geçen 7 dönemin ardından, son sınıfta bir dönemlerini uygulamalı eğitim protokolü imzaladığımız sanayi firmalarında fiilen çalışarak geçireceklerdir.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz döneminde lisans eğitimine başlayan bölümlerimizi Sivas’ta, bölgemizde ve büyükşehirlerde gerçekleştirdiğimiz etkin tanıtım faaliyetleri sayesinde başarılı öğrencilerin tercih etmeleri sağlamıştır. Kontenjanlarımız, başarı sıralamaları yüksek öğrenciler tarafından %100 dolmuştur.

Sivas Belediye Başkanlığı öncülüğünde, öğrencilerimize 15.000TL ile 1.000TL aralığında başarı bursu ve dizüstü bilgisayar verilmektedir. Buna ilaveten, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Destekleme ve Geliştirme Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilerimize aylık 500TL burs verilmektedir.

Üniversitemize yerleşen lisans öğrencilerimize 5 günlük bir oryantasyon programı düzenlenmiştir. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine yerleşen öğrencilerimiz, Ankara’daki lider savunma sanayi firmalarına (HAVELSAN, TUSAŞ, ASELSAN, TÜBİTAK SAGE) düzenlenen teknik gezilere katılmışlardır. Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesini kazanan öğrencilerimiz için ise ziraat alanında önde gelen illerimiz olan Adana ve Konya teknik gezileri tertip edilmiş, tarım sektörü ile ilgili örnek üretim alanları ziyaret edilmiştir.”

Akademik yayınlar bakımından fark yarattıklarını dile getiren Rektör Kul sözlerini şöyle sürdürdü: “Atıf etki değeri verileri incelendiğinde yayınlarımıza yapılan atıf sayıları her yıl ciddi miktarda artmaktadır. Diğer taraftan öğretim üyelerimizin uluslararası iş birliği ile yaptıkları yayınlar da her sene giderek artmaktadır. 2020 yılında 2,091 ve 2021 yılında 1,7 oranlarıyla Üniversitemiz yayın oranlarının diğer üniversitelere oranla oldukça iyi durumda olduğu görülmektedir.

Üniversitemiz kuruluşundan bugüne ‘Her Yıla Bir Vizyon Proje’ mottosunu benimsemiş, her yıl yeni ve yüksek bütçeli projeler yürüterek büyümesini sürdürmüştür.  İleri Alaşımlar Üretim Merkezi, Tarımsal Ar-Ge Merkezi, Tarımsal Verimliliği ve Kadın İstihdamını Artırma, Optik İnce Film Tasarım ve Kaplama Merkezi, Optik Ek Altyapı Projesi, Seramik Eklemeli İmalat Üretim Merkezi, Terahertz Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sivas Teknoloji Geliştirme Merkezi vizyon projelerimiz hayata geçirilmiş ve geçirilmektedir. 2022 Kasım ayı itibariyle 14 BAP projesi tamamlanmış olup, 22 BAP destekli ve 14 dış destekli proje yürütülmektedir. 7 adet proje de değerlendirme aşamasındadır. Bunun yanında Üniversitemiz BAP koordinatörlüğü birimi kapsamında 6 BAP projesi sektörle birlikte ortak yürütülürken 3 adet proje de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortak ilerlemektedir.

Milli kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılması temel prensibinden hareketle ortak kullanım ve birlikte başarma felsefesini şiar edinerek eğitim, Ar-Ge, girişimcilik ve toplumsal katkı alanlarında yeni yaklaşımlar ve örnek uygulamalar ortaya koymak amacıyla bölgemizdeki 9 üniversite rektörünün mutabakatıyla Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) kurulmuştur. Halen AÜB bünyesinde 13 üniversite yer almaktadır. Dönem Başkanlığını Üniversitemizin yürüttüğü AÜB’de il ve bölge düzeyinde ortak sorunlara birlikte çözüm üretme çalışmaları yürütülmektedir. AÜB Geleneksel Ar-Ge Proje Pazarı’nın birincisi Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Genel olarak büyükşehirlerde öğrencilerin erişimine sunulan tercih tanıtım etkinlikleri AÜB Tanıtım-Tercih ve Rehberlik Fuarları uygulamasıyla Birlik kapsamındaki illerde üniversiteyi tercih edecek aday öğrencilere ulaşılmıştır. 10 ilde 15 üniversitenin stant açtığı bu etkinlik geniş yankı uyandırmış, bu sayede başta SBTÜ olmak üzere Anadolu üniversitelerinin tercih edilirliğine katkı sağlanmıştır.”

Basın toplantısının ardından, Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesinde SBTÜ tarafından kurulan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında desteklenen “SBTÜ İleri Alaşımlar Üretim Merkezi” ve “SBTÜ Hızlı Katılaştırma Laboratuvarı” ziyaret edilerek, yürütülen çalışmalar yerinde incelendi.


Copyright © 2024 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi No:1 Merkez/Sivas
Skip to content