SBTÜ'nün Kuruluşunun 3. Yıl Dönümü Dolayısıyla Rektörümüzün Yayımlanan Mesajı

SBTÜ'nün Kuruluşunun 3. Yıl Dönümü Dolayısıyla Rektörümüzün Yayımlanan Mesajı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında kurulmuştur. İlgili Kanunla Üniversitemizde 3 Fakülte, 1 Yabancı Diller Yüksekokulu, 1 Meslek Yüksekokulu ve 1 Enstitü kurulmuş; kuruluş aşaması için 300 akademik, 351 idari personel ihdas edilmiştir. Rektör ataması 27 Aralık 2018 tarihinde yapılmış ve kuruluş çalışmaları 2019 Ocak ayı itibarıyla başlamıştır.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bölüm ve anabilim dalları, tamamen savunma sanayii sektörüne Ar-Ge hizmeti verecek, nitelikli eleman ve araştırmacı yetiştirecek şekilde, ASELSAN SİVAS, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE, TUBİTAK UZAY, TUSAŞ-TAİ ve HAVELSAN gibi alandaki lider savunma şirketleri başta olmak üzere sanayii firmaları ile benzer alanlarda faaliyet gösteren başarılı kamu ve özel üniversitelerle bizzat istişare edilerek belirlenmiştir. Bu kapsamda; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile Mühendislik Temel Bilimleri bölümleri; Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde ise Uçak Mühendisliği ve Uzay Mühendisliği bölümleri açılmıştır.

Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi ise, başta T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimleri olmak üzere kamu-özel gıda ve tarım alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla istişare ve iş birliği yapmak sureti ile bir tarım şehri olan Sivas’ta bölgenin ve ülkenin gıda ve tarımsal ürün anlamında kendine yeter ve dış piyasada rekabet edebilecek güce sahip olmak için çözümler üretecek, ulusal ölçekte bir tarımsal Ar-Ge merkezi olmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda, Sivas Merkez’de 240 dönümlük 1. sınıf tarım arazisi üzerinde, içinde Toprak Analiz Laboratuvarı ve Bitki Sağlığı Kliniği’nin bulunduğu; bitki ıslahı, bitki-tohum adaptasyon çalışmaları, sera ve fide üretimleri çalışmalarının yanında, çiftçi-tarım işçisi ve öğrencilerin uygulamalı olarak yetiştirileceği eğitim merkezini içeren, Sivas Valiliğince finanse edilen, ORAN Kalkınma Ajansı tarafından Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı kapsamında mali desteğe hak kazanan Tarımsal Ar-Ge Merkezi faaliyetlerine başlamıştır. Bu kapsamda, 160 ülkeden iki binin üzerinde buğday çeşidi ile birlikte mısır, ayçiçeği, fasulye gibi çeşitli tarım ürünleri ekimleri ile Sivas’ın kenevir ekimine müsaade edilen 20. il olarak kapsama alınması sebebiyle 100 dönüm kısmına kenevir ekimi gerçekleştirilmiştir. Ekimi gerçekleştirilen tohum popülasyonundan saf endüstriyel kenevir ırkının ortaya çıkarılması ve çiftçilerimizin hizmetine sunulması planlanmaktadır.

Sivas Meslek Yüksekokulu, başta savunma ve tarım olmak üzere, sektörün nitelikli ara eleman eksiğini tamamlamak amacıyla özgün programlarla öğrenci yetiştirecek şekilde planlanmıştır.

Lisans programlarına Güz 2022’de öğrenci alımı gerçekleştirilecek olan söz konusu bölümlerde görevli akademik kadro, lisans müfredat içerikleri ve program tasarımı süreci, kuruluşlarla istişarelerle tasarlanmaya devam ederken aynı zamanda disiplinlerarası lisansüstü programlar, AR-GE, altyapı ve üretim projeleriyle Üniversitemize katkı sunmaktadırlar.

Yabancı Diller Yüksekokulu, zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı ile lisans ve lisansüstü öğrencilerimize genel ve akademik alanda ileri düzeyde dil yeteneği kazandırmak, onları yabancı dilde eğitim-öğretim görecek ve literatürü daha yakından takip edebilecek şekilde yetiştirmek üzere planlanmıştır. Eğitim dili İngilizce olacak olan Üniversitemizde, Yabancı Diller Yüksekokulu, öğrencilerimize üniversitemizdeki ilk yıllarında zorunlu hazırlık eğitimi ile bu yetenekleri kazandıracaktır.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, kurum içi ve kurum dışı, alanında yetkin akademisyenlerle, Ar-Ge odaklı ve proje merkezli, disiplinlerarası yüksek lisans ve doktora programları sayesinde geleceğin nitelikli bilim insanlarını, ilgili sektörlerde ihtiyaç duyulan, saha tecrübesi ve alan bilgisi ile donanmış, liyakatli mühendisler yetiştirecek uygulamalarla şimdiden farkını ortaya koymaya başlamıştır. Enstitümüzde 2020 yılı bahar döneminde lisansüstü düzeyde fiilen eğitim-öğretim başlamış olup şu an Savunma Teknolojileri ve Tarım Bilimleri Anabilim Dallarında 2 yüksek lisans ve 2 doktora programında toplam 101 öğrenci, sektörle birlikte oluşturulan müfredat içerikleriyle eğitim-öğretime devam etmekte, bu öğrencilerin pek çoğu sektördeki doktoralı uzman sanayi danışmanlarıyla tez çalışmalarını yürütmektedirler.

Akademik personel temini için ilk kez 2019 yılı sonu itibarıyla ilana çıkılmış ve akademisyenlerimiz 2020 yılı başında fiilen Üniversitemizde çalışmaya başlamışlardır. 15 ay gibi kısa bir süre zarfında, sınırlı öğretim üyelerimiz ile “Savunma Teknolojileri” ve “Tarım Bilimleri” alanlarında lisansüstü eğitim öğretim faaliyetleri yanında 58’i uluslararası hakemli dergilerde olmak üzere 100’ün üzerinde bilimsel makale ve 15 uluslararası kitap bölümü yayımlanmış, uluslararası kongrelerde 39 tebliğ sunumu gerçekleştirilmiş ve 10 editörlük yürütülmüştür. Süreci devam eden 1 adet patent başvurusu, 6 adet kitap bölümü yazarlığı, 2 adet kitap yazarlığı, 5 adet TÜBİTAK 1001 ve 1 adet TÜBİTAK 1002 proje başvurusu ile birlikte, değerlendirmesi devam eden 28 bilimsel makale bulunmaktadır.

Bu kısa süre içerisinde BAP ve dış kaynaklı proje çalışmalarında da önemli bir mesafe kat eden Üniversitemizde toplam 17 BAP projesi ve önemli bir kısmı AB, TÜBİTAK ile ORAN Kalkınma Ajansı gibi ulusal ve uluslararası destekler olmak üzere 13 dış destekli proje yürütülmektedir.

Üniversite-sanayi iş birliklerinin gerçek anlamda uygulanmasına önem veren Üniversitemiz, ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK UZAY, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK BİLGEM, TEI, HAVELSAN, ASPİLSAN, Sivas ASELSAN Hassas Optik gibi ülkemizin ve dünyanın savunma alanında lider kuruluşlarıyla iş birliği protokolleri imzalamış ve ortak lisansüstü eğitim-tez-proje faaliyetleri fiilen yürürlüğe konmuştur.

Alımına 2019 yılında başlanan akademik ve idari personel sayısı Mayıs 2021 itibarıyla; 71 akademik, 45 idari ve 25 destek personeli olmak üzere toplamda 141’e ulaşmıştır. Yıl içindeki alımlarla bu sayının 200 civarında olması öngörülmektedir.

2019 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ÖSYM İrtibat Bürosuna ait 200 m2 alanda başlayan çalışmalarımız bugün itibarıyla; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM), Mühendislik Fakültesi akademik ofis alanları ve Cumhuriyet Teknokentten geçici tahsisli alanlarda eğitim-öğretim, araştırma ve idari hizmetler olarak gerçekleştirilmektedir. 2021 Güz döneminde, Gültepe Mahallesindeki 16.500 m2 lik Derslikler ve Merkezi Birimler binası inşaatının tamamlanması ile birlikte tüm faaliyetlerimizi Üniversitemize ait kampüs alanına taşımış olacağız. Yine Ekim 2021’de 5000 m2 Çok Amaçlı Sosyal Tesisler binamız hizmete girecektir.

İmar ve birleştirme işlemleri devam eden Kurt Deresi mevkiindeki 840 dönümlük merkez kampüs alanında söz konusu işlemlerin tamamlanmasının ardından 2023 yılında altyapı ve inşaat sürecinin başlaması planlanmaktadır.

Altyapı ve personel asgari şartlarının tamamlanmasıyla birlikte 2022 yılı Güz döneminde lisans programlarına öğrenci alımı gerçekleştirilecektir.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitemiz akademik-idari personelimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte, Türk yükseköğretim alanında ve üniversite-sanayi iş birliğinde yenilikçi yaklaşımlarla, akademik birikimi sektöre aktararak bilgiyi ürüne dönüştüren, uluslararası saygınlığa sahip araştırma üniversitesi olma vizyonuyla emin adımlarla çalışmalarını sürdürmektedir.

Üniversitemizin kuruluşunda emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm süreçlerde destek olan YÖK Başkanımız ve YÖK Yürütme Kurulu üyelerimize, her aşamada her türlü desteklerini esirgemeyen Sivas Valiliğimiz, Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanlığımızla birlikte Sivas İlimizin tüm kurum-kuruluşlarına ve Sivas halkımıza teşekkür ediyoruz.

            Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitemizin kuruluşunun 3. yıldönümünü kutluyor, Üniversitemizin ülkemize ve ilimize hayırlı hizmetlere vesile olması dileklerimle saygılarımızı sunuyoruz.

 

Prof. Dr. Mehmet KUL

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi RektörüCopyright © 2024 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi No:1 Merkez/Sivas
Skip to content