Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Alınacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Alınacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne 2021-2022 Güz Dönemi için yüksek lisans ve doktora öğrenciler alınacak.
SBTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne; Savunma Teknolojileri Ana Bilim Dalında yüksek lisans ve doktora; Tarım Bilimleri Ana Bilim Dalında ise Tarım Bilimleri Programına yüksek lisans ve Bitki Koruma Programına doktora öğrencisi alınacak.
            Konuyla ilgili bir açıklama yapan SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul; “SBTÜ, uygulamalı özgün programlarla savunma teknolojileri ve tarım bilimleri başta olmak üzere mühendislik alanlarında ileri teknoloji üreten ve geliştiren, girişimci, yeni nesil bir üniversitedir. Üniversitemiz, yükseköğretim alanında ve üniversite-sanayi iş birliğinde yenilikçi yaklaşımlarla, akademik birikimi sektöre aktararak bilgiyi ürüne dönüştüren, uluslararası saygınlığa sahip araştırma üniversitesi olma vizyonuyla hareket etmektedir. Üniversitemiz bünyesinde halen yüksek lisans ve doktora programlarımız devam etmektedir. Lisansüstü eğitimlerimiz saha destekli yapılmaktadır. Sahada çalışmakta olan akademik unvanlı sanayi uzmanları lisansüstü öğrencilerimize bizzat ders vermekte ve sanayi tez danışmanlığı yapmaktadır. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz, savunma sanayi şirketlerinde çalışan akademik unvana sahip uzman personel ile birlikte tezlerini hazırlamakta ve projelerde çalışmaktadır. Yüksek lisans ve doktora tezleri proje merkezli, sektörün sorunlarına yönelik çözüm üreten ve somut uygulamalara dayalı olarak hazırlanmaktadır. Tüm bu süreçlerin bir çıktısı olarak; Sektör ile ortak projeler yürütülmekte ve lisansüstü tezler fiilen sahada hazırlanmaktadır. 2021-2022 Güz Dönemi için açılacak yüksek lisans ve doktora programlarımıza, ilgili mühendislik ve teknik programlardan mezun olanların yanı sıra Fen-Edebiyat Fakülteleri ile Eğitim Fakültelerinin Fizik, Kimya, Bilgisayar, Matematik Programlarından mezun olanlar da ilanda belirtilen şartları taşımaları halinde başvuru yapabilirler. Ayrıca imzalamış olduğumuz “Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) Görevli Öğretmenlere Yönelik Lisansüstü Eğitim Protokolü” kapsamında ilgili Genel Müdürlük ve BİLSEM öğretmenlerine de tematik alanlarda lisansüstü eğitim imkânı tanınmıştır. Savunma Teknolojileri Ana Bilim Dalı ve Tarım Bilimleri Ana Bilim Dalında lisansüstü eğitim almak ve bu alanlarda uzmanlaşmak isteyen tüm adayları yüksek lisans ve doktora programlarımıza başvurmaya davet ediyorum.” dedi.
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmak isteyen adaylar, ön kayıt için istenen belgelerini, 28 Haziran-08 Temmuz 2021 tarihleri arasında SBTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla teslim edebilecek. Her aday sadece bir programa başvurabilecek olup; Yazılı sınav 12 Temmuz 2021 günü saat 10.00’da ve mülakat sınavı ise aynı gün saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Sınavlarda başarılı olan adaylar kesin kayıtlarını 16-18 Ağustos 2021 tarihlerinde yaptırabilecek. Yüksek lisans ve doktora programlarına, diplomalarını yurt dışından alan yabancı uyruklu adaylar da başvurabilecek. Adaylar, konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye SBTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün https://lee.sivas.edu.tr/tam-sayfa-i-lan-metni? adresli internet sitesinden ulaşabilecek. 

Copyright © 2024 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi No:1 Merkez/Sivas
Skip to content