Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Genel Değerlendirme ve Basın Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Genel Değerlendirme ve Basın Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Genel Değerlendirme ve Basın Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. 07 Nisan 2021 tarihinde Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen basın toplantısına Rektör Prof. Dr Mehmet Kul, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meftuni Yekeler, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy, Genel Sekreter Kadir Ali Seçer ile basın mensupları katıldı.
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin 18 Mayıs 2018 tarihinde kuruluşundan bugüne kadar geçen sürede yaşanan gelişmeler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Mehmet Kul, Üniversitenin geldiği noktaya ilişkin güncel değerlendirmelerde bulundu. Rektör Kul, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kuruluşu, misyonu, vizyonu, yerleşkeler, devam eden ve planlanan inşaatlar, personel durumu, akademik ve idari birimler, öğrenciler ve öğrenci faaliyetleri, ar-ge çalışmaları, üretim merkezleri, laboratuvarlar, vizyon projeler, bilimsel araştırma projeleri, ticarileşme potansiyeli olan projeler, kurumlarla yapılan iş birliği protokolleri ve müşterek çalışmalar, saha ziyaretleri vb konularda bir sunum eşliğinde basın mensuplarına ayrıntılı bilgiler verdi. Bilgilendirme sunumu sonrasında ise basın mensuplarının soruları cevaplandırıldı.
Kuruluş aşamasından bugüne kadar Sivas TEKNOKENT’e ait binada hizmet vermekte olan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin, Gültepe Mahallesi Okullar Bölgesinde bulunan ve TOBB tarafından devredilen binada Derslik ve Merkezi Birimler Binası 1. Etap 16.540 m2 inşaatının hızla devem ettiğini ifade eden Rektör Kul, Eylül 2021’de inşaatın tamamlanarak bu binaya taşınılmasının planlandığını belirtti. Bunun yanı sıra Diriliş Mahallesi Kurt Deresi Mevkiinde 840.000m2 büyüklüğündeki Merkez Kampüs Alanı ile ilgili planlamaların da devam ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet KUL, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin vizyon ve misyonu çerçevesinde, çağın gereklerine uygun, modern, teknolojik bina ve donatılara sahip olması yönünde her türlü ayrıntının titizlikle takip edildiğini belirtti.
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin personel durumu hakkında da bilgi veren Rektör Kul, Üniversiteye 300 akademik, 352 idari olmak üzere toplam 652 kadro ihdas edildiğini ve bu gün itibariyle Üniversitede 71’i akademik ve 70’i de idari olmak üzere toplam 141 personel bulunduğunu söyledi.
Rektör Prof. Dr. Mehmet KUL Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin akademik birimleri hakkında da bilgi verdi. Buna göre Üniversite bünyesinde 3 fakülte, 1 meslek yüksek okulu, 1 yabancı diller yüksek okulu ve 1 lisansüstü eğitim enstitüsü bulunacak. 
Yüksek lisans ve doktora programlarına 2020 Bahar Döneminde ilk öğrencilerin alındığını ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretimin başladığını belirten Rektör KUL, Savunma Teknolojileri Anabilim Dalında 69 yüksek lisans, 15 doktora, Tarım Bilimleri Anabilim Dalında 14 yüksek lisans ve Bitki Koruma alanında 3 doktora olmak üzere toplam 101 öğrencinin fiilen eğitim öğretime devam ettiğini söyledi.
Lisansüstünde saha destekli eğitime önem ve öncelik verildiğini ifade eden Rektör Kul; “Lisansüstü eğitimde, sahada çalışmakta olan akademik unvanlı sanayi uzmanları bizzat ders vermektedir. Söz konusu akademik unvanlı sanayi uzmanları lisansüstü öğrencilerimize sanayi danışmanlığı yapmaktadır. Yüksek lisans ve doktora tezleri proje merkezli, sektörün sorunlarına yönelik çözüm üreten ve somut uygulamalara dayalı olarak hazırlanmaktadır. Tüm bu süreçlerin bir çıktısı olarak; Sektör ile ortak projeler yürütülmektedir. Lisansüstü tezler fiilen sahada hazırlanmaktadır. Hedefimiz savunma teknolojilerinde ve tarım bilimlerinde ihtisas üniversitesi olmaktır” dedi. Eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında kültür, sanat ve spor etkinliklerine de önem verildiğini belirten Rektör Kul, halihazırda Bilim ve Teknoloji Topluluğu, Fikir ve Sanat Topluluğu, Havacılık ve Uzay Topluluğu, Tarım ve İnovasyon Topluluğu, Doğa Sporları Topluluğu olmak üzere 6 öğrenci topluluğu kurulduğunu, bu toplulukların çok sayıda faaliyet gerçekleştirdiklerini ve etkinliklere katıldıklarını belirtti. Rektör Kul, akademik ve idari personelin hizmet içi eğitimlerinin de her hafta gerçekleştirilen konferans, seminer ve söyleşilerle desteklendiğini ifade etti.
Toplantıda Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ar-ge çalışmaları, üretim merkezleri ve laboratuvarları hakkında da bilgi verildi. Buna göre; Moleküler, Genetik ve Biyoteknoloji Laboratuvarı, Kimya ve Malzeme Laboratuvarı, OSB İŞGEM’de Hızlı Katılaştırma Laboratuvarı, Sistem Dinamiği ve Kontrol Laboratuvarı olmak üzere 4 laboratuvar kuruldu ve faaliyetlerine devam ediyor. Bunun yanı sıra; Sivas Enerji Depolama ve Dönüşüm Araştırma ve Uygulama Merkezi (SED2UM), Zırh Uygulamaları İçin İleri Seramik Malzemeleri Laboratuvarı, Lütfi Abay Yapay Zekâ ve Robotik Araştırmalar Laboratuvarı, Otonom Araç Araştırma Merkezi ve Bitki Besleme Toprak Analiz Laboratuvarının da kurulma çalışmaları devam ediyor.
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin vizyon çalışmaları hakkında da bilgi veren Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Oran Kalkınma Ajansının “Cazibe Merkezleri Destekleme Programı” kapsamında 6 Milyon TL bütçeli “İleri Alaşımlar Üretim Merkezi” ile Sivas Valiliğinin desteğiyle yürütülen 2,5 milyon TL bütçeli “Tarımsal Ar-Ge Merkezi Projesi”nin vizyon projeler olarak hayata geçirildiğini söyledi. Projelere büyük önem verildiğini ifade eden Rektör Kul, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında hazırlanan 17 projenin toplam ödeneğinin 2.095.348 TL, dış kaynaklı yürütülen 13 projenin  ödenek toplamının 13.784.333 TL ve Avrupa Birliği IPA kapsamında hazırlanıp teklif edilen 9 projenin ise 29.215.000 Euro bütçesinin bulunduğunu söyledi. Bunların yanı sıra İlin ekonomisine, ticaretine, sanayisine katkı sağlayacak, yatırımcılara yol gösterecek projelere öncülük etmeyi de amaçladıklarını belirten Rektör Kul, bu kapsamda ticarileşme potansiyeli olan 24 proje belirlediklerini, bu projeleri yatırımcılarla buluşturmak üzere çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kurulduğu günden itibaren vizyon ve misyonu çerçevesinde birçok kurum ve kuruluşla iş birliği sağlandığını ve protokoller imzalandığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Mehmet KUL, Sivas Valiliği, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Teknokent gibi ilimizdeki kurumların yanı sıra savunma teknolojileri ve tarım bilimlerinde ihtisas üniversitesi olma hedefi doğrultusunda; TÜBİTAK, TUSAŞ, HAVELSAN, ROKETSAN, ASPİLSAN, ASELSAN, ODTÜ MEMS, TEİ, TAİ, TÜRK HAVACILIK SANAYİ gibi Ülkemizin önemli kuruluşlarıyla da protokoller imzalandığını, saha ziyaretleri gerçekleştirildiğini vurguladı.
Genel değerlendirme ve basın bilgilendirme toplantısı, katılan basın mensuplarının sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

Copyright © 2023 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi No:1 58100 Merkez/Sivas
Skip to content