Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Destekleme ve Geliştirme Vakfı Kuruldu

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Destekleme ve Geliştirme Vakfı Kuruldu

Sivas 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin tescil kararının, 16 Mart 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanması ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Destekleme ve Geliştirme Vakfı resmen kuruldu.
     Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Destekleme ve Geliştirme Vakfı; Sivas Valisi Salih Ayhan’ın tensipleriyle kararlaştırılmış olan, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Sivas Teknik Tarım Hayvancılık ve İnş. Tic. San. AŞ. (SİVTAŞ), Sivas Eğitim ve Kültür Vakfı ile Sivas Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Kurma ve Destekleme Vakfı’ndan oluşan Kurucular Kurulu eliyle kuruluş çalışmalarını, Mütevelli heyet oluşturma ile ilgili süreçleri yürütmeye devam etmektedir. 
     Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Destekleme ve Geliştirme Vakfı, özel sektör tarafından Sivas’ta yapılması planlanan her türlü yatırımın fizibilite raporlarının hazırlanmasına destek olmak, rehberlik yapmak, AR-GE çalışmalarına katılmak, Üniversite tarafından önerilen yatırım alanlarına ortak olmak gibi çalışmalar yapacak.
     Vakıf, akademik ve idarî personelin bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak mekanizmalar oluşturmak, fizikî ve teknolojik altyapısı ile eğitim, araştırma ve uygulama imkânlarının geliştirilmesine destek olmak, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi ve desteklenmesini sağlamak, Vakıf hizmetlerini sürdürülebilir kılacak kaynaklar tespit etmek ve bu kaynakları gelir getirici oluşumlara dönüştürmek üzere faaliyet gösterecek.
            Ayrıca Vakıf aracılığıyla Üniversiteye bağlı akademik birimlerin nitelikli akademisyen temini, başarılı öğrencilerin tercihi olma, sanayi ve tarım sektörüne çözümler üretme, geliştirilen çözümler ve ürünlerin ticarileştirilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel organizasyonlara ev sahipliği faaliyetlerine finans oluşturma, insan kaynağı ve bağlantı sağlama anlamında destek olmak vb. çalışmalar yürütülecek.

Copyright © 2023 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi No:1 58100 Merkez/Sivas
Skip to content