Üniversitemizin 2022-2026 Yılı Stratejik Planlamada Geleceğe Bakış Açısı

Üniversitemizin 2022-2026 Yılı Stratejik Planlamada Geleceğe Bakış Açısı

Üniversitemiz 2022-2026 hedefleri doğrultusunda Stratejik Planlamada Geleceğe Bakış Açısı konulu bir çalıştay gerçekleştirdi. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Meftuni YEKELER başkanlığında gerçekleştirilen program, alanında uzman birçok akademik ve idari personelin katılımıyla İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM) Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Programda Geleceğe Bakış, Misyon, Vizyon ve Temel Değerler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan Üniversitemizin; vizyonu, misyonu ve temel değerlerin geleceğe yönelik stratejik plan dahilinde hedefleri üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Geleceğe yönelik hedeflere binaen Savunma Sanayisine odaklı, bölgesel kalkınmaya destek veren, tarım ve teknolojiyi birlikte kullanan, çağın gereklerine uygun, sürdürülebilir bir Üniversite olma yolunda, misyon ve vizyonunu bu anlayışla içine sindiren, özümseyen bir Kurum olduğu üzerinde duruldu.


Copyright © 2024 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi No:1 Merkez/Sivas
Skip to content