Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete ’de 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında kurulan 16 Üniversite arasında hiçbir üniversiteden bölünme olmaksızın kurulan iki yeni Üniversiteden biridir. İlgili Kanunla Üniversitemizde 3 Fakülte, 1 Yabancı Diller Yüksekokulu, 1 Meslek Yüksekokulu ve 1 Enstitü kurulmuş; kuruluş aşaması için 300 akademik, 351 idari personel ihdas edilmiştir. Rektör ataması 27 Aralık 2018 tarihinde yapılmış ve kuruluş çalışmaları 2019 Ocak ayı itibarıyla başlamıştır.

Globalleşen dünyada bilginin gücü her geçen gün artarken bilimsel bilginin de sınırları aşan bir yönü olduğu bir vakıadır. Bu bağlamda Üniversitelerin günümüzde üstlendikleri rol ve sorumluluklar ile yapılanma modelleri bu gelişmelere paralel olarak değişim göstermiştir.

Ülkemizin ulusal kalkınma ve özellikle ulusal güvenliği ilgilendiren alanlarda dışa bağımlılığa son verip uluslararası rekabette hak ettiği yeri alması için gerçekleştirilen ulusal düzeydeki çalışmalar bağlamında Türk Yükseköğretim alanı da son yıllarda bir dizi yeni gelişmelere sahne olmuştur. Son olarak 2016 yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelerin değişik tematik alanlar ve değişik misyonlarla yapılanmaları gerektiği düşüncesinden hareketle 15 üniversite bölgesel kalkınmada misyon odaklı çalışmalar için, 11 Üniversite ise araştırma üniversitesi olarak belirlenmiştir.

11. Kalkınma Planında belirlenen öncelikli üç gelişme alanından ikisi olan Tarım ve Savunma Sanayii alanlarına Kuruluş Kanunumuzda yer verilmiş olan fakültelerle eşleştirilmesi rastlantı değildir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bölüm ve anabilim dalları tamamen savunma sanayii sektörüne Ar-Ge hizmeti verecek, nitelikli eleman ve araştırmacı yetiştirecek şekilde ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE, TUBİTAK UZAY ve TUSAŞ-TAİ gibi alandaki lider savunma şirketleri ile bizzat istişare edilerek belirlenmiş, müfredat içerikleri ve program tasarımı süreci söz konusu kuruluşlarla tasarlanmaya devam etmektedir.

Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi ise, başta T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimleri olmak üzere kamu, özel gıda ve tarım alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla istişare ve işbirliği yapmak sureti ile bir tarım şehri olan Sivas’ta bölgenin ve ülkenin gıda ve tarımsal ürün anlamında kendine yeter ve dış piyasada rekabet edebilecek güce sahip olmak için çözümler üretecek bir Tarımsal Ar-Ge Merkezi olmaya adaydır.

2020 yılı bahar döneminde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde kurulan Savunma Teknolojileri Anabilim Dalında disiplinler arası Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına öğrenci alımı gerçekleştirilmek suretiyle Üniversitemizde eğitim-öğretim lisansüstü düzeyde fiilen başlamıştır.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı tezli yüksek lisans ve doktora programları (disiplinlerarası) ile Tarım Bilimleri Anabilim Dalı Tezli yüksek lisans programında (disiplinlerarası) lisansüstü düzeyde eğitime devam edilecektir. Fakültelerimiz ve Meslek Yüksekokulumuzda Lisans ve ön lisans programlarına öğrenci alımı fiziksel altyapıların tamamlanmasından sonra, yaklaşık iki yıl içinde, gerçekleştirilecektir.

Rektörlük geçici hizmet binası ve akademik ofisler ile laboratuvarlar geçiş aşaması için Cumhuriyet Teknokent kampüsü içinde bulunmaktadır. Üniversitemize tahsis edilen Sivas Fuar Eğitim ve Kongre alanında yapım işi başlayan Derslikler ve Merkezi Birimler Binasının bitmesiyle Üniversitemiz şehir merkezinde kendine ait kampüse taşınmış olacaktır. Plan süreci devam eden Kurtderesi Mevkiindeki 820 dönüm Merkez Kampüs alanı çalışmalarına kesin tahsisin ardından başlanması planlanmaktadır.
TANITIM BROŞÜRLERİ
ENSTİTÜLER
 
FAKÜLTELER

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
YÜKSEKOKULLAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI


google maps embedded map
Copyright © 2023 Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi No:1 58100 Merkez/Sivas
Skip to content